Interdisciplinarni centar izvrsnosti iz područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti.

Misija i vizija

Rad Znanstvenog centra izvrsnosti podupire Regionalna razvojna agencija Osječko-baranjske županije.

Rezultati rada ove istraživačke jedinice poboljšat će ishode liječenja i rehabilitacije kardioloških bolesnika, unaprijediti zdravlje i uspješnost sportaša na FF, primjena algoritama prehrane FF te potaknuti uključivanje postojećih lječilišnih kapaciteta u rad Znanstvenog centra izvrsnosti. Tako će Znanstveni centar izvrsnosti ostvariti svoju samoodrživost i kontinuiranost aktivnosti u prijenosu stečenih spoznaja gospodarskim i društvenim subjektima (proizvođačima, turističkim djelatnicima, ugostiteljima, sportskim udrugama, zdravstvenim profesionalcima) i nakon završetka perioda od 5 godina.

Istraživači ove znanstvene jedinice su dobitnici brojnih međunarodnih priznanja i zlatnih medalja za inovacije na području proizvodnje funkcionalne hrane i elektrokemijske senzore za primjenu u biomedicini, poljoprivredi i zaštiti okoliša. U zadnjih 5 godina bili su partneri u 5 projekata prekogranične suradnje s Mađarskom u vrijednosti od približno 7 milijuna kuna čime su opremljeni laboratoriji.

Prof. dr. sc. Ines Drenjančević, voditeljica centra izvrsnosti i ove znanstvene jedinice vodila je veći broj nacionalnih i međunarodnih projekata, te oformila Ured za znanost na Medicinskom fakultetu i osnovala i opremila tri istraživačka laboratorija:

  1. Laboratorij za fiziologiju cirkulacije
  2. Laboratorij za molekularnu i kliničku imunologiju
  3. Laboratorij za kliničku fiziologiju i fiziologiju sporta

Prodekanica je za znanost Medicinskog fakulteta u Osijeku, te predsjednica Hrvatskog društva fiziologa i dopredsjednica Hrvatskog društva za hipertenziju.

Znanstveni centri izvrsnosti se osnivaju na prijedlog Nacionalnog vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Kako se navodi na mrežnim stranicama Znanstvenog centra izvrsnosti, cilj njihova osnivanja jest prepoznati i vrjednovati istraživače i znanstvena istraživanja koja nose inovativnost, potencijal otkrića, odnosno moguću prekretnicu u znanstvenom istraživanju, a uz to su međunarodno relevantna u smislu kvalitete i vizije te usklađena sa strateškim potrebama i prioritetima Republike Hrvatske, odnosno ciljevima strategije Europe 2020 i Obzora 2020.

Rezultati istraživanja primijenit će se u liječenju bolesnika i unaprjeđenju zdravlja opće populacije stanovnika.

Za Sveučilište u Osijeku osnivanje ovakvog centra znači potvrdu kvalitete znanstvenog rada koji se provodi na Sveučilištu i mogućnost širenja interdisciplinarne znanstvene suradnje na sveučilišnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, uključivo suradnju s gospodarstvom kroz transfer znanja stečenih u istraživanjima u proizvodnju hrane i druge gospodarske grane.