Interdisciplinarni centar izvrsnosti iz područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti.

Izdvajamo

Posljednje obavijesti

Istraživačka jedinica “ISTRAŽIVANJE U GLIKOZNANOSTI” Istraživačke grupe: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Specijalna bolnica Sveta Katarina, GENOS d.o.o., Dječja bolnica Srebrnjak i Istraživačka jedinica “ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJA I MEDICINSKO TESTIRANJE FUNKCIONALNE HRANE” Istraživačke grupe: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (FAZOS), Odjel za kemiju (OKEM) i Medicinski fakultet Osijek (MEFOS) organizirali su

Okrugli stol

Znanstvenog centra izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju – “Predstavljanje rezultata projekta”

koji se održao 16. lipnja 2023. godine s početkom u 10:00 sati

Mjesto održavanja: Hotel OSIJEK u Osijeku, Šamačka 4, 31000 Hrvatska
Moderatori: prof. dr. sc. Gordan Lauc, prof. dr. sc. Ines Drenjančević

Program okruglog stola možete pregledati na sljedećoj poveznici.

Prezentacije rezultata projekta Okruglog stola u sklopu ZCI-a su popratili i mediji:

Od 31. svibnja do 2. lipnja 2023. godine održana je konferencija Krmiva 2023. u Hotelu Ambasador, Opatija pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, Ministarstva poljoprivrede te Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Savjetovanje je priređeno u suradnji sa:

– Ministarstvom poljoprivrede
– Ministarstvom znanosti i obrazovanja
– Hrvatskim agronomskim društvom, Zagreb
– Agronomskim fakultetom, Zagreb
– Fakultetom agrobiotehničkih znanosti, Osijek
– Veterinarskim fakultetom, Zagreb
– University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno – Češka
– Slovačkim poljoprivrednim fakultetom, Nitra – Slovačka
– Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom, Sarajevo – Bosna i Hercegovina – Fakultetom agronomskih znanosti i hrane, Skopje – Sjeverna Makedonija – Veterinarskim fakultetom, Skopje – Sjeverna Makedonija
– Fakultetom veterinarske medicine, Beograd – Srbija
– Visokim gospodarskim učilištem, Križevci
– Udrugom proizvođača, tehnologa i nutricionista stočne hrane Hrvatske

Suorganizator:
– EurAgEng – The European Society of Agricultural Engineers

Znanstveni odbor savjetovanja:
Prof. dr. sc. Zvonko Antunović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, supredsjedatelj Znanstvenog odbora Savjetovanja
Prof. dr. sc. Zlatko Janječić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, supredsjedatelj Znanstvenog odbora Savjetovanja
Prof. emer. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Mario Modrić, dipl. ing. Krmiva, Zagreb
Prof. dr. sc. Emir Džomba, University of Sarajevo, Faculty of Agriculture and Food Sciences
Prof. dr. sc. Srećko Gjorgjievski, Faculty of Agricultural Sciences and Food, Ss. Ciril and Methodius University in Skopje, North Macedonia
Prof. dr. sc. Radmila Marković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine
Prof. dr. sc. Dragan Šefer, Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine
Doc. dr. sc. Ljubomir Jovanović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine
Dr. sc. Miroslav Florian, Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture, Brno, Czech Republic Petr Vaculik, Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture, Brno, Czech Republic
Prof. dr. sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Prof. dr. sc. Stjepan Pliestić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Prof. dr. sc. Jasna Pintar, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Prof. dr. sc. Matija Domaćinović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Prof. dr. sc. Zvonimir Steiner, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Prof. dr. sc. Mirjana Baban, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Prof. dr. sc. Davor Kralik, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Prof. dr. sc. Zlata Kralik, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Prof. dr. sc. Tomislav Mašek, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet
Izv. prof. dr. sc. Goran Kiš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Izv. prof. dr. sc. Dalibor Bedeković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Izv. prof. dr. sc. Kristina Kljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Izv. prof. dr. sc. Ante Galić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Izv. prof. dr. sc. Ana Matin, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Izv. prof. dr. sc. Vanja Jurišić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Izv. prof. dr. sc. Josip Novoselec, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Izv. prof. dr. sc. Ivana Prakatur, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Valpotić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet
Doc. dr. sc. Marija Duvnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Doc. dr. sc. Željka Klir Šalavardić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Doc. dr. sc. Diana Brozić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet
Ana Marija Kovač, dr. vet. med., Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet
Dejan Perić, dr. vet. med., Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine

Organizacijski odbor savjetovanja:
Mario Modrić, dipl. ing., Krmiva, Zagreb, predsjednik Organizacijskog odbora Savjetovanja
Nenad Fuchs, dipl. vet. med., Zagreb, zamjenik predsjednika Organizacijskog odbora Savjetovanja
Prof. dr. sc. Zvonko Antunović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, supredsjedatelj Znanstvenog odbora Savjetovanja
Prof. dr. sc. Zlatko Janječić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, supredsjedatelj Znanstvenog odbora Savjetovanja
Drago Kušić, Kušić promet d.o.o., Donje Psarjevo
Boris Fabijanić, dr. vet. med., Zagreb
Biserka Šafran Fuchs, dipl. ing., Zagreb Neven Debelić, Krmiva, Zagreb

Teme savjetovanja
Aditivi, mikro i makro elementi i nutrijenti u hranidbi domaćih životinja
Alternativni izvori hranjivih tvari u hranidbi domaćih životinja
Utjecaj hranidbe na proizvodnost i zdravlje životinja te kvalitetu animalnih proizvoda
Legislativa u hranidbi i uzgoju životinja
Tehnologija izrade krmnih smjesa Analiza krmiva i krmnih smjesa
Suvremene tehnologije u stočarskoj proizvodnji
Druge teme povezane s glavnim ciljevima savjetovanja

Službeni jezici savjetovanja su bili hrvatski i engleski.

Na poveznici možete preuzeti službenu knjižicu koja sadrži cjelokupni program okruglog stola održanog u Opatiji u hotelu Ambasador.Kralik, Z., Kralik, G., Košević, M., Samardžić, M.
Selenium and physical-chemical indicators of hen´s egg quality // Book of Abstracts of the 26th World’s Poultry Congress / Tixier-Boichard, Dr Michèle ; DUCLOS, Dr Michel (ur.).
Pariz: French Branch of the World’s Poultry Science Association, 2022. str. 177-177 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorskog rada

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 007-06/23-04-05, URBROJ: 2158-61-01-23-19) od 24. travnja 2023. godine pristupnik poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo

Petar Šušnjara, mag. med. lab. diagn.

javno će braniti doktorski rad pod naslovom

Utjecaj konzumacije jaja obogaćenih funkcionalnim sastojcima na endotelnu funkciju i razinu oksidativnog stresa kod zdravih mladih ispitanika – randomizirani kontrolirani pokus”

Mentorica: prof. dr. sc. Ines Drenjančević, komentorica: doc. dr. sc. Zrinka Mihaljević

Pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:

  • prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom izboru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  • prof. dr.sc. Ines Mrakovčić Šutić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta u Rijeci, članica
  • doc. dr. sc. Senka Blažetić, docentica Odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku, članica

Za rezervne članove predlažu: prof. dr. sc. Jasenka Wagner Kostadinović, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Barbara Viljetić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku

Javna obrana doktorskog rada pristupnika održat će se u ponedjeljak, 12. lipnja 2023. g., u 10:00 u predavaonici P1, Medicinskog fakulteta Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek