Interdisciplinarni centar izvrsnosti iz područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti.

Archives

October 2017

Dana 5. listopada 2017. godine svečano su potpisani ugovori za 10 istraživačkih projekata – 10 znanstvenih centara izvrsnosti.

Ukupna bespovratna sredstva iznose 373.441.015,62 kuna (~50.000.000 €), od čega je 85% sredstava osigurano preko Europskoga fonda za regionalni razvoj, tj. iznos od 317.424.863,28 kuna.

Projekti se financiraju Pozivom na dostavu projektnih prijedloga „Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti“ u sklopu Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Projekti traju pet godina.

Na projektima će se zaposliti više od 100 doktoranda (mladih znanstvenika), nabavit će se nova istraživačka oprema, osigurati svi troškovi vrhunskih istraživanja.

Svrha (cilj) Poziva je razvoj graničnih istraživanja i jačanje kapaciteta Znanstvenih centara izvrsnosti čija je misija da znanstvenim istraživanjima i njihovom mogućom primjenom pomiču granice istraživanja, znanja i društva općenito, čime se povećava i unaprjeđuje međunarodna vidljivost i prepoznatljivost hrvatske znanstvene zajednice te pridonosi razvoju gospodarstva i društva u cjelini.

Objava – puni tekst – PDF format


U periodu od 21. do 24. rujna 2017. godine, u Dubrovniku je održan 2. Regionalni Kongres Fizioloških društava i 4. Kongres Hrvatskog Društva Fiziologa (HDF).

Za najbolji poster i prezentaciju istog nagrađena je Nikolina Bilić-Dujmušić, naslovna asistentica, viša laborantica Katedre za fiziologiju i imunologiju, Medicinskog Fakulteta u Osijeku.

Prezentirani su rezultati pod naslovom „Positive effect of omega-3 enriched eggs consumption on reducing oxidative stress level in young healthy women“. Mjerene su promjene razina oksidativnog stresa i antioksidativnog kapaciteta u mladih zdravih žena prilikom konzumacije kokošjih jaja obogaćenih omega-3 kiselinama. Prikazani rezultati su dio doktorskog istraživanja pod mentorstvom dr. sc. Anite Matić, znanstvene suradnice i poslijedoktorandice na istoj Katedri te dio znanstvene studije koja je financirana u okviru Znanstvenog centra izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Istraživačke jedinice za istraživanje, proizvodnju i medicinsko ispitivanje funkcionalne hrane.