Interdisciplinarni centar izvrsnosti iz područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti.

Istraživačka jedinica za glikoznanost

01

prof. dr. sc. Gordan Lauc
VODITELJ
prof. dr. sc. Gordan Lauc

USTANOVA
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

preuzimanje životopisa u PDF formatu

ČLANOVI SKUPINE

ZADATAK

 • Razvoj analitičke tehnologije u glikoproteomici
 • Razvoj statističkih i bioinformatičkih metoda za analizu podataka
 • Istraživanje genetike i epigenetike glikozilacije u imunologiji
 • Istraživanje genetike i epigenetike u glikozilaciji proteina plazme
 • Istraživanje glikozilacije u bolestima
 • Istraživanje farmakoglikomike

02

ČLANOVI SKUPINE

ZADATAK

U sklopu ZCI projekta obavlja ulogu voditelja Kliničke grupe na Zavodu za neurologiju Sveučilišnog medicinskog centra u Zagrebu te je voditelj Odjela za funkcionalnu genomiku. Njegova znanstvena skupina ima važnu ulogu u aktivnostima projekta vezanima za glikozilaciju u bolestima te u genetičkoj ulozi regulacije proteina.

03

Izv. prof. dr. sc. Olga Gornik
VODITELJ
Izv. prof. dr. sc. Olga Gornik

USTANOVA
Farmaceutsko-biokemijski fakultet – partnerska ustanova

preuzimanje životopisa u PDF formatu

ČLANOVI SKUPINE

 • izv. prof. dr. sc. Olga Gornik - voditelj
 • prof. dr. sc. Gordan Lauc
 • izv. prof. dr. sc. Sanja Dabelić
 • mag. pharm. Domagoj Kifer
 • PhD student Marko Tijardović
 • PhD student Ana Cvetko

ZADATAK

U sklopu ZCI projekta odgovorna je za provedbu aktivnosti Glikozilacija i kardiovaskularne bolesti putem koje će se analizirati glikozilacija proteina iz Jupiter studija sa Harvarda o utjecaju statina na prevenciju kardiovaskularnih bolesti te Twins UK studija sveučilišta Kings College u Londonu sa podacima o genotipu monozigotnih I dizigotnih blizanaca. Osim toga, analizirat će se i glikozilacija proteina u stanjima s kardiovaskularnim rizikom te bolestima koje kao komplikaciju imaju kardiovaskularnu bolest. Glikozilacija posjeduje interindividualnu varijabilnost te je podložna okolišnim i fiziološkim čimbenicima što omogućava stratifikaciju pojedinaca i individualizirani pristup u patofiziologiji, prevenciji, dijagnostici i liječenju.

04

ČLANOVI SKUPINE

ZADATAK

U sklopu ZCI projekta odgovoran je za provedbu aktivnosti "Prediktivna vrijednost glikana za pojavu kroničnih bolesti" koja je povezana s biobazom 10,001 Dalmatinac čiji je autor prof. Polašek, a koja služi kao pomoćni resurs za stvaranje baze kojom bi se omogućilo praćenje zdravstvenog stanja i smrtnosti pojedinaca uključenih u populacijske studije.

05

prof. dr. sc. Dragan Primorac
VODITELJ
Prof. dr. sc. Dragan Primorac

USTANOVA
Specijalna bolnica Sveta Katarina – suradna ustanova

preuzimanje životopisa u PDF formatu

ČLANOVI SKUPINE

ZADATAK

Identifikacija najčešćih gena povezanih s nasljednim bolestima, procjena rizika za nastanak najčešćih kroničnih bolesti uzrokovanih suvremenim načinom života te farmakogenomika, koja procjenjuje omjer koristi i rizika pri korištenju pojedinih medikamenata, u fokusu su personaliziranog pristupa, koji donosi brojne koristi u dijagnostici, prevenciji i liječenju. Za razvoj u području personalizirane medicine nužna je suradnja institucija iz područja bazičnih i kliničkih znanosti te implementacija novih znanja putem translacijske medicine u svakodnevnu kliničku praksu, čime se značajno povećava konkurentnost kako institucija tako i države i naravno omogućuje građanima najbolja i najučinkovitija zdravstvena skrb. Kroz suradnju sa Specijalnom bolnicom Sveta Katarina, koja je prepoznati Europski centar izvrsnosti, istraživanja će puno brže pronalaziti put do krajnjih korisnika, tj. pacijenata koji će imati pristup vrhunskim metodama dijagnostike i liječenja. Strateško partnerstvo institucija realizira se u zajedničkim istraživanjima u području personalizirane medicine te komercijalizacije rezultata znanstvenih istraživanja.

06

Dr. sc. Maja Pučić Baković
VODITELJ
Dr. sc. Maja Pučić Baković

USTANOVA
GENOS d.o.o. – partner

preuzimanje životopisa u PDF formatu

ČLANOVI SKUPINE

ZADATAK

U sklopu ZCI-ja zadužena je za aktivnost Razvoj analitičke tehnologije u glikoproteomici. Cilj ove aktivnosti je razvoj metoda za analizu glikozilacije transferina i haptoglobina s obzirom da i glikozilacija drugih proteina ima potencijal biomarkera u različitim bolestima.

OPREMA

UPLC-ovi nabavljeni za potrebe ZCI projekta, financirani sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj

UPLC 1

UPLC 2

07

prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček
VODITELJ
prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček

USTANOVA

preuzimanje životopisa u PDF formatu

ČLANOVI SKUPINE

ZADATAK

08

izv. prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš
VODITELJ
izv. prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš

USTANOVA

preuzimanje životopisa u PDF formatu

ČLANOVI SKUPINE

ZADATAK

09

prof.dr.sc. Mirjana Turkalj, dr.med.
VODITELJ
prof.dr.sc. Mirjana Turkalj, dr.med.

USTANOVA
Dječka bolnica Srebrnjak – partnerska ustanova

preuzimanje životopisa u PDF formatu

ČLANOVI SKUPINE

 • Prof. dr. sc. Mirjana Turkalj
 • Crnogorac Tonka
 • Lipej Marcel
 • Bulat Lokas Sandra
 • Banić Ivana

ZADATAK

Za potrebe ZCI projekta DB Srebrnjak ima zadatak pribaviti i osigurati specifične biološke uzorke i kliničke podatke.

UKRATKO O DB SREBRENJAK

Dječja bolnica Srebrnjak je kao klinika sastavni dio Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku, referentni je centar Ministarstva zdravstva RH, Europski je centar izvrsnosti za astme i alergiju, prva je bolnica prijatelj djece u RH, ugledan je član organizacije Health Promoting Hospitals te u nizu svih gore navedenih aktivnosti prva te jedina u potpunosti međunarodno akreditirana državna javna bolnica u RH (DNV–GL-međunarodni akreditacijski standard).

12. srpnja 2019. DB Srebrnjak. Potpisala je najveći infrastrukturni projekt iz zdravstva i znanosti u RH financiran iz strukturnih fondova EU vrijednosti 60 mil. EUR-a (441,5 mil. kuna). Europska Komisija je ocijenila svoj europski projekt Dječji centar za translacijsku medicinu Srebrnjak kao jedini centar svjetske razine u translacijskoj medicini iz područja pedijatrije u Europi u razdoblju financijskog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

U sklopu 17. Dana kvalitete, Europskog tjedna kvalitete i Svjetskog dana kvalitete u Zagrebu, 12. studenog 2019 održana je tradicionalna dodjela nagrada Hrvatskog društva za kvalitetu - "Povelja HDK" gdje je DB Srebrnjak prepoznata kao ustanova koja djeluje kroz svijet kvalitete i zaslužuje priznanje hrvatskog društva za kvalitetu.

ZANIMJIVOSTI

Članak o dodjeli statusa Klinike za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.