Interdisciplinarni centar izvrsnosti iz područja biotehničkih i biomecinskih znanosti.

Istraživačka jedinica za glikoznanost

01

ČLANOVI SKUPINE

ZADATAK

  • Razvoj analitičke tehnologije u glikoproteomici
  • Razvoj statističkih i bioinformatičkih metoda za analizu podataka
  • Istraživanje genetike i epigenetike glikozilacije u imunologiji
  • Istraživanje genetike i epigenetike u glikozilaciji proteina plazme
  • Istraživanje glikozilacije u bolestima
  • Istraživanje farmakoglikomike

02

prof. dr. sc. Fran Borovečki
VODITELJ
prof. dr. sc. Fran Borovečki

USTANOVA

preuzimanje životopisa u PDF formatu

ČLANOVI SKUPINE

ZADATAK

03

dr. sc. Olga Gornik
VODITELJ
dr. sc. Olga Gornik

USTANOVA

preuzimanje životopisa u PDF formatu

ČLANOVI SKUPINE

ZADATAK

04

prof. Ozren Polašek
VODITELJ
prof. Ozren Polašek

USTANOVA

preuzimanje životopisa u PDF formatu

ČLANOVI SKUPINE

ZADATAK

05

prof. dr. sc. Dragan Primorac
VODITELJ
Prof. dr. sc. Dragan Primorac

USTANOVA

preuzimanje životopisa u PDF formatu

ČLANOVI SKUPINE

ZADATAK

06

Dr. Maja Pučić Baković
VODITELJ
Dr. Maja Pučić Baković

USTANOVA

preuzimanje životopisa u PDF formatu

ČLANOVI SKUPINE

ZADATAK

07

ČLANOVI SKUPINE

ZADATAK

08

ČLANOVI SKUPINE

ZADATAK