Interdisciplinarni centar izvrsnosti iz područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti.

Ustrojstvo centra


Znanstvena jedinica za istraživanje u glikoznanosti

prof. dr. sc. Gordan Lauc
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Znanstvena jedinica za istraživanje glikoznanosti okuplja istraživače s Farmaceutsko-biokemijskog i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Dječje bolnice Srebrnjak, Specijalne bolnice Sveta Katarina i tvrtke Genos.

Istraživanja u sklopu ove znanstvene jedinice usmjerena su razumijevanju značaja individualnih razlika u glikozilaciji proteina za razvoj upalnih i autoimunih bolesti, dijabetesa i neuroloških bolesti, te glikana kao biomarkera u personaliziranoj medicini.

Ciljevi istraživanja ove znanstvene jedinice su:

 1. Razvoj analitičke tehnologije u glikoproteomici
 2. Razvoj statističkih i bioinformatičkih metoda za analizu podataka
 3. Istraživanje genetike i epigenetike glikozilacije u imunologiji
 4. Istraživanje genetike i epigenetike u glikozilaciji proteina plazme
 5. Istraživanje glikozilacije u bolestima
 6. Istraživanje farmakoglikomike

Istraživači iz ove znanstvene jedinice imaju široku međunarodnu suradnju, te su uključeni u 10 velikih Europskih projekata koji su do sada u Hrvatsku donijeli preko devet milijuna Eura iz Okvirnog programa za istraživanje i razvoj EC.

Prof. dr. sc. Gordan Lauc, prof. dr. sc. Fran Borovečki, prof. dr. sc. Dragan Primorac, prof. dr. sc. Mirjana Turkalj, prof. dr. sc. Ozren Polašek, dr. Maja Pučić Baković, izv. prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš i prof. dr. sc Kristijan Vlahoviček su voditelji istraživačkih timova.

Prof. dr. sc. Gordan Lauc voditelj je centra izvrsnosti i ove znanstvene jedinice, trenutno je i predsjednik svjetske organizacije za glikokonjugate.

Radni zadaci provodit će se u istraživačkoj jedinici za glikoznanost.


Znanstvena jedinica za istraživanje, proizvodnju i medicinsko ispitivanje funkcionalne hrane

prof. dr. sc. Ines Drenjančević
Medicinski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Znanstvena jedinica za istraživanje, proizvodnju i medicinsko ispitivanje funkcionalne hrane okuplja istraživače s Medicinskog i Poljoprivrednog fakulteta, te Odsjeka za kemiju Sveučilišta u Osijeku. Istraživanja u sklopu ove znanstvene jedinice usmjerena su istraživanju, proizvodnji i medicinskim ispitivanjem funkcionalne hrane, s ciljem unaprjeđenje zdravlja i fizičke spremnosti sportaša; prevencija i ublažavanje simptoma bolesti srca i krvožilnog sustava te održanja i poboljšanja zdravlja kroz proizvodnju i primjenu hrane peradskog podrijetla (jaja i mesa) obogaćene određenim ključnim komponentama.

Ciljevi ove znanstvene jedinice su:

 1. Intenziviranje istraživanja u biotehničkom znanstvenom području i koordinacija istraživanja u području proizvodnja hrane-kontrolirano kliničko ispitivanje hrane na nacionalnoj razini
 2. Intenziviranje sudjelovanja na natječajima za EU projekte
 3. Razvijanje međunarodno poznatog i priznatog centra s mrežom suradničkih istraživačkih institucija
 4. Razvijanje istraživačkih kapaciteta u znanstvenim granama koje će ZCI personalizirane brige o zdravlju omogućiti lidersku poziciju u međunarodnoj regionalnoj mreži istraživačkih institucija
 5. Diseminacija rezultata istraživanja
 6. Uključivanje najboljih mladih istraživača u rad ZCI
 7. Transfer rezultata istraživanja u sustav obrazovanja
 8. Uspostavljanje sustava kliničkih medicinskih ispitivanja FF i jačanje aktivnosti medicine temeljene na dokazima u preventivne i terapijske svrhe

Radni zadaci provodit će se u 4 skupine istraživača.