Interdisciplinarni centar izvrsnosti iz područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti.

Archives

July 2022

Obavijest

o obrani teme doktorske disertacije Željke Breškić Ćurić

Željka Breškić Ćurić, dr. med., polaznica poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti javno će obraniti temu doktorske disertacije naslova “Utjecaj konzumacije jaja obogaćenih funkcionalnim elementima na endotelnu funkciju i razinu oksidativnog stresa u populaciji bolesnika s poznatom kroničnom bolesti koronarnih arterija”.

Mentorice: izv.prof.dr.sc. Kristine Selthofer-Relatić, izv.prof.dr.sc. Ane Stupin

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sljedećem sastavu:

  1. prof. dr. sc. Ines Drenjančević, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;
  2. izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić, izvanredna profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
  3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica u trajnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela biologiju, član.

Kao zamjena člana imenovana je izv.prof.dr.sc. Lada Zibar, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Javna obrana teme održat će se 8. srpnja 2022. godine u predavaonici 201, Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s početkom u 12.00 sati i omogućen pristup javnosti.

Poziv na javnu obranu teme – Željka Breškić Ćurić, dr. med.