Interdisciplinarni centar izvrsnosti iz područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti.

Archives

June 2019

Istraživačka jedinica „ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJA I MEDICINSKO ISPITIVANJE FUNKCIONALNE HRANE“ ZCI-a za personaliziranu brigu o zdravlju (KK.01.1.1.01.0010), istraživačke grupe Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek (FAZOS), Odjela za kemiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (OKEM) i Medicinskog fakulteta Osijek (MEFOS) pozivaju Vas na

OKRUGLI STOL

„FUNKCIONALNA HRANA I NJEN UTJECAJ NA ZDRAVLJE“

koji će se održati

11. i 12. lipnja 2019. godine

Program pogledajte u privitku.