Interdisciplinarni centar izvrsnosti iz područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti.

Archives

March 2023

Ana Marija Masle javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom “Utjecaj konzumacije kokošjih jaja obogaćenih omega-3 masnim kiselinama, luteinom, vitaminom E i selenom na kardiovaskularnu funkciju i imunološki sustav kod bolesnika s akutnim koronarnim sindromom-randomizirani kontrolirani pokus”

Mentor: doc. dr. sc. Aleksandar Kibel, komentorica: izv. prof. dr. sc. Tatjana Bačun

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

1. prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom izboru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2. doc. dr. sc. Lana Maričić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
3. izv. prof. dr. sc. Nikola Bulj, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član

Rezervni članovi: doc. dr. sc. Hrvoje Roguljić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i prof. dr. sc. Ljubica Glavaš Obrovac, redovita profesorica u trajnom izboru Medicinskog fakulteta sveučilišta u Osijeku

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u ponedjeljak, 27. ožujka 2023. g., u 15:00 u predavaonici S1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek