Interdisciplinarni centar izvrsnosti iz područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti.

Izdvajamo

Posljednje obavijesti

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 007-06/22-04-07 URBROJ: 2158-61-05-22-16) od 23. svibnja 2022. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo

Nikolina Kolobarić

javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

“Influence of omega-3 enriched eggs consumation on microvascular reactivity and systemic inflammation in young healthy people – randomized controlled study”

“Utjecaj konzumacije kokošjih jaja obogaćenih omega-3 masnim kiselinama na mikrovaskularnu reaktivnost i sustavnu upalu kod zdravih mladih ljudi – randomizirana kontrolirana studija”

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Martina Mihalj, komentorica: prof. dr. sc. Ines Drenjančević

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  • doc. dr. sc. Senka Blažetić, docentica Odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  • doc. dr. sc. Lana Maričić, naslovna docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
  • prof. dr. sc. Livia Puljak, redovita profesorica Hrvatskog katoličkog sveučilišta Zagreb, članica

Rezervni članovi: izv. prof. dr. sc. Ana Stupin, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Ivana Jukić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u utorak, 7. lipnja 2022. g., u 14:00 u predavaonici p4, potkrovlje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.
Okrugli stol „Funkcionalna hrana i njen utjecaj na zdravlje“

U sklopu projektnih aktivnosti „Znanstvenog centra izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju“ (ZCI), voditeljice prof.dr.sc.dr.h.c. Ines Drenjančević, na Okruglom stolu „Funkcionalna hrana i njen utjecaj na zdravlje“, održanom na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek 11. lipnja 2019. prikazani su rezultati dosadašnjih aktivnosti istraživačkih timova Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek (FAZOS), Medicinskog fakulteta Osijek (MEFOS) i Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (OKEM), partnerskih institucija Istraživačke jedinice „Istraživanje, proizvodnja i medicinsko Ispitivanje funkcionalne hrane” ZCI-a. Doc.dr.sc. Aleksandar Sečenji je prezentirao rad istraživačkog tima OKEM na temu „Razvoj novih metoda za kvantifikaciju antioksidacijskih osobina bioloških materijala“. Prof.emer.dr.sc.h.c. Gordana Kralik prezentirala je rezultate rada tima FAZOS „Obogaćivanje jaja s n-3 PUFA“, a doc.dr.sc. Anita Matić, članica istraživačkog tima MEFOS, iznijela je rezultate istraživanja pod nazivom „Utjecaj konzumacije omega-3 obogaćenih jaja na razinu oksidativnog stresa kod mladih zdravih ispitanika“. Osim članova istraživačkih timova ZCI-a, na Okruglom stolu različite teme povezane s aktivnostima ovog projekta prezentirali su eminentni inozemni i domaći gostujući predavači. Temu o funkcionalnim proizvodima animalnog podrijetla na znanstveno-edukativan način prezentirala je prof.dr.sc. Daniela Čačić Kenjerić s Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku. Gostujući profesori iz Mađarske prezentirali su četiri zanimljive teme. Tako je prof.dr.sc. Akos Koller (Faculty of Health Sciences, Semmelweis University; University of Physical Education, Budapest; Medical School, University of Pécs; New York Medical College, Valhalla, NY, USA) održao predavanje „Adaptation of coronary circulation to exercise“, prof.dr.sc. Istvan Szokodi (Heart Institute, Medical School, University of Pecs) prezentirao je temu “Role of reactive oxygen species in the regulation of cardiac function”, dr. Bettina Patai (Military Hospital, Budapest) iznijela je predavanje pod naslovom “Potential role of n-3 PUFAs in exercise”, dok je temu “Oxidative stress in small veins” prezentirao dr.sc. Béla Zoltán Debreczeni, M.D. (DrD Plastic Surgery Studio Budapest).

Na Okruglom stolu bilo je prisutno četrdesetak sudionika, a veći dio njih nakon održanih predavanja aktivno se uključio u raspravu. Zaključeno je da proizvodnja funkcionalne hrane ima perspektivu te da ovi proizvodi trebaju u budućnosti imati važno mjesto u svakodnevnoj prehrani ljudi. Funkcionalna hrana nije lijek, no važna je spoznaja da je ona vrlo korisna ukoliko potrošači steknu naviku njene svakodnevne konzumacije, čime bi mogli prevenirati pojavu različitih bolesti i pozitivno utjecati na svoje zdravlje. Naglašena je važnost edukacije ljudi o benefitu funkcionalne hrane kako bi njena konzumacija postala svakodnevna. Istraživači na projektu ZCI nastavit će s istraživanjem utjecaja konzumacije jaja obogaćenih funkcionalnim sastojcima (omega-3 masne kiseline, selen, lutein i vitamin E) na zdravlje ljudi, uključujući testiranje na zdravim mladim volonterima, sportašima te kardiovaskularnim bolesnicima.

Drugi dan Okruglog stola na Medicinskom fakultetu Osijek održana je radionica pod naslovom „Osnove protočne citometrije“ koju je vodila doc.dr.sc. Martina Mihalj uz suradništvo doc.dr.sc. Anite Matić. Na radionici je sudjelovalo 15-ak znanstvenika koji su usvojili praktična i teorijska znanja o radu na protočnom citometru.

(autor: Prof.dr.sc. Zlata Kralik)