Interdisciplinarni centar izvrsnosti iz područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti.

Izdvajamo

Posljednje obavijesti

Ana Marija Masle javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom “Utjecaj konzumacije kokošjih jaja obogaćenih omega-3 masnim kiselinama, luteinom, vitaminom E i selenom na kardiovaskularnu funkciju i imunološki sustav kod bolesnika s akutnim koronarnim sindromom-randomizirani kontrolirani pokus”

Mentor: doc. dr. sc. Aleksandar Kibel, komentorica: izv. prof. dr. sc. Tatjana Bačun

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

1. prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom izboru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2. doc. dr. sc. Lana Maričić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
3. izv. prof. dr. sc. Nikola Bulj, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član

Rezervni članovi: doc. dr. sc. Hrvoje Roguljić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i prof. dr. sc. Ljubica Glavaš Obrovac, redovita profesorica u trajnom izboru Medicinskog fakulteta sveučilišta u Osijeku

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u ponedjeljak, 27. ožujka 2023. g., u 15:00 u predavaonici S1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek7. listopada 2022. godine održan su 4. Dani mladih istraživača u prostorijama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek koji je ujedno bio organizator ovogodišnjeg skupa. Cilj ovog skupa je okupljanje mladih znanstvenika i istraživača Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku u okviru svojih sastavnica: Medicinskog fakulteta Osijek, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, Odjela za kemiju, Odjela za biologiju i Odjela za fiziku.
Mladi istraživači imali su priliku na ovome skupu prezentirati rezultate istraživanja nastalih izradom disertacija ili sudjelovanja na znanstveno istraživačkim projektima te na taj način sudjelovati u razmjeni, informiranju, razvoju novih znanja i iskustava te poticanju suradnje.

Sudjelovalo je ukupno 20 mladih istraživača iz različitih znanstvenih područja koji su svoja istraživanja i rezultate predstavili isključivo usmenim izlaganjima. Sve pristigle radove recenzirali su članovi Znanstvenog odbora Skupa.

Predstavnici mladih istraživača Medicinskog fakulteta Osijek:

Nenad Čekić
“Utjecaj prehrane majke i međugeneracijske izmjene tipa prehrane na morfologiju jajnika potomaka štakora” / “Influence of maternal diet and intergenerational change in diet type on ovarian morphology in rat offspring”

Tijana Pandurović
“Komparacija radioloških metoda u procjeni invazije karotidnih arterija u pacijenata s malignim tumorom glave i vrata” / “Comparison of radiological methods in the assessment of invasion of carotid arteries in patients with malignant tumors of the head and neck”

Petar Šušnjara
“Pozitivni učinci konzumacije funkcionalno obogaćene hrane na mikrocirkulaciju zdravih mladih ispitanika” / “Positive effect of consumption of functionally enriched food on microcirculation of healthy young subjects”

Doktorat u izradi doktoranda Petra Šušnjare financiran je u okviru aktivnosti Znanstvenog centra izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju, te projekta European Structural and Investment Funds, grant for the Croatian National Scientific Center of Excellence for Personalized Health Care, University Josip Juraj Strossmayer Osijek #KK.01.1.1.01.0010.

Obavijest

o obrani teme doktorske disertacije Željke Breškić Ćurić

Željka Breškić Ćurić, dr. med., polaznica poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti javno će obraniti temu doktorske disertacije naslova “Utjecaj konzumacije jaja obogaćenih funkcionalnim elementima na endotelnu funkciju i razinu oksidativnog stresa u populaciji bolesnika s poznatom kroničnom bolesti koronarnih arterija”.

Mentorice: izv.prof.dr.sc. Kristine Selthofer-Relatić, izv.prof.dr.sc. Ane Stupin

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sljedećem sastavu:

  1. prof. dr. sc. Ines Drenjančević, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;
  2. izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić, izvanredna profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
  3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica u trajnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela biologiju, član.

Kao zamjena člana imenovana je izv.prof.dr.sc. Lada Zibar, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Javna obrana teme održat će se 8. srpnja 2022. godine u predavaonici 201, Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s početkom u 12.00 sati i omogućen pristup javnosti.

Poziv na javnu obranu teme – Željka Breškić Ćurić, dr. med.

Istraživačka jedinica „ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJA I MEDICINSKO ISPITIVANJE FUNKCIONALNE HRANE“ ZCI-a za personaliziranu brigu o zdravlju (KK.01.1.1.01.0010), istraživačke grupe Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek (FAZOS), Odjela za kemiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (OKEM) i Medicinskog fakulteta Osijek (MEFOS) organiziraju,

Research unit “RESEARCH, PRODUCTION AND MEDICAL TESTING OD FUNCTIONAL FOOD”,
Research groups: Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek (FAZOS), Department of Chemistry (OKEM)
and Faculty of Medicine (MEFOS) within the Project “Scientific Center of Excellence for Personalized Health Care” (KK.01.1.1.01.0010) co-financed by the European Union from the Operational Programme Competitiveness and Cohesion”, organized

OKRUGLI STOL / ROUND TABLE DISCUSSION

“DIZAJNIRANA JAJA – BENEFIT ZA LJUDSKO ZDRAVLJE” / “DESIGNER EGGS – THE BENEFITS FOR HUMAN HEALTH”

koji će se održati/which will be held 1. – 3. lipnja 2022. /June 1 to 3, 2022., hotel Ambasador kongres “Krmiva 2022”, Opatija

PROGRAM

Srijeda, 1. lipnja 2022 / Wednesday, June 1, 2022

Voditelji / Co-chair persons:: Zlata Kralik, Ines Drenjančević

17:15 – 17:30
Gordana Kralik, Zlata Kralik, Manuela Košević
Od poboljšanog sastava jaja do funkcionalnog proizvoda From improved egg composition to a functional product

17:35 – 17:50
Olivera Galović, Manuela Košević, Zlata Kralik, Gordana Kralik
Optimiranje metode ekstrakcije masti iz hrane za nesilice
Optimization of the fat extraction method from laying hens feed mixture

17:55 – 18:10
Ines Drenjančević, Ana Stupin, Ivana Jukić, Marko Stupin, Aleksandar Kibel, Kristina Selthofer-Relatić, Martina Mihalj
Učinci konzumacije n-3 PUFA obogaćenih kokošjih jaja na mikrovaskularnu funkciju kod ljudi
The effects of n-3 PUFA enriched chicken eggs’ consumption on microvascular function in human subjects

18:15 – 18:30
Petar Šušnjara, Zrinka Mihaljević, Ana Stupin, Nikolina Kolobarić, Ines Drenjančević
Utjecaj konzumacije jaja obogaćenih funkcionalnim spojevima na endotelnu funkciju stresa u zdravih mladih ispitanika
Influence of consumption of eggs enriched with functional compounds on endothelial function in healthy young subjects

18:35 – 18:45
Zlatko Janječić, Kristina Kljak, Mihaela Gorupić, Marko Musulin, Dalibor Bedeković
Utjecaj dodatka mikroalgi u hranu konzumnih nesilica na proizvodne pokazatelje, boju i sadržaj karotenoida te masnokiselinski profil žutanjaka
Effects of supplementing microalgae in laying hen diets on productive performance, color and content of carotenoids and fatty acid profile of yolks

18:35 – 18:45
Ivica Kos, Mateja Pećina, Darija Bendelja, Iva Dolenčić Špehar, Ivan Vnučec, Dalibor Bedeković, Goran Kiš, Ivan Širić, Zlatko Janječić
Senzorska svojstva jaja pri dodatku mikroalgi u hrani kokoši nesilica
Egg sensory traits affected by algea addition in hen diet

20:00
Domjenak za učesnike Savjetovanja pripređuje se u hotelu Ambasador Krmiva d.o.o./ Welcome party for participants of the Conference has been prepared by Krmiva d.o.o.

POSTER SEKCIJA / POSTER SESSION

Voditelj / Chairperson: Zvonimir Steiner

17:00

Zlata Kralik, Žarko Radišić
Utjecaj temperature skladištenja konzumnih jaja na pokazatelje kvalitete
Effects of storage temperature on table eggs quality indicators

Nikolina Kolobarić, Martina Mihalj, Petar Šušnjara, Anita Matić, Ines Drenjančević
Imunoprotekirvni učinci funkcionalno obogaženih n-3 PUFA kokošjih jaja nakon trotjednog dijetalnog protokola kod mladih, zdravih ljudi
Immunoprotective effects of functionally enriched n-3 PUFA hen eggs following three-week dietary protocol in young, healthy adults

Zrinka Mihaljević, Ana Stupin, Martina Mihalj, Kristina Selthofer-Relatić, Aleksandar Kibel, Željka Breškić Ćurić, Anamarija Lukinac, Nikolina Kolobarić, Petar Šušnjara, Mirna Osmanagić, Ines Drenjančević
Utjecaj konzumacije kokošjih jaja obogaćenih n-3 polinezasićenim masnim kiselinama na pro i protuupalne citokine kod bolesnika s poznatom aterosklerotskom koronarnom bolešću Effects of n-3 polysaturated fatty acid enriched chicken eggs consumption in patients with known atherosclerotic coronary artery disease on pro- and anti-inflammatory cytokines

Ivona Djurkin, Kristina Gvozdanović, Zlata Kralik, Žarko Radišić, Manuela Košćević, Gordana Kralik
Nutrigenomski aspekti peradarskih proizvoda obogaćenih biološki aktivnim tvarima Nutrigenomic aspects of poultry products enriched with biologically active substances

Više u galeriji slika.